Το Ερευνητικό Κέντρο Παιχνιδιού και Άσκησης «Αμίλλημα» ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για το διάλογο σχετικά με την παιγνιώδη άσκηση, μα δεν αποσκοπεί στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων.

Το «Αμίλλημα» συμμετέχει σε κοινωνικά δίκτυα των συγκεκριμένων ενδιαφερόντων του, ασφαλώς δεν αποκλείει τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων σχετικά με οποιεσδήποτε θέματα -συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που διερευνά - όμως δεν επικεντρώνεται πρωτίστως σε αυτά, όσο στους ερευνητικούς σκοπούς τους.

 

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults